Какво трябва да бъде името на стартовия файл?

 

В зависимост от типа на Вашия сайт стартовият файл (началната страница на сайта) трябва да бъде с едно от следните имена: index.html, index.pl, index.cgi или index.php. Името на файла задължително се изписва с малки букви.