Може ли да се конфигурира собствен .htaccess файл?

 

Да, имате възможност да качите и ползвате собствен .htaccess файл.