Какви POP3 / SMTP / IMAP да ползвам за настройка на емайл клиент?

 

За проверка и изпращане на поща с локален емайл клиент без криптиране на връзката със сървъра:
POP3 сървър: mail.cbox.biz Порт: 110
SMTP сървър: mail.cbox.biz Порт: 25
NB Възможно е Вашият интернет доставчик да задължава използавне на негов SMTP сървър.
В такъв случай трябва да въведете предоставената от него информация за SMTP сървър.

За проверка и изпращане на поща с локален клиент чрез директна криптирана връзка SSL:
POP3 сървър: mail.cbox.biz Порт: 995
SMTP сървър: mail.cbox.biz Порт: 465
При настройки на SSL връзка отбележете ползване само на SSL.
При ползване на криптирана връзка със сървърите на cBox.biz не сте ограничени да ползвате SMTP на Вашия интернет доставчик, ако има такова.

За проверка и изпращане на поща с IMAP протокол:
IMAP сървър: mail.cbox.biz Порт: 143