Какъв е размера на пощенските кутии?

 

Всяка пощенска кутия е с предварително зададен размер от 2 GB, като имате възможност да надвишавате този размер до общо свободния за пощенски кутии съгласно хостинг хлана Ви.

Ако желаете увеличаване на размера на отделни пощенски кутии можете да го направите в Административния панел към хостинг плана Ви -> Емайл потребители

Дисковото пространство за електронна поща се калкулира отделно от дисковото пространство за хостинг на сайта Ви и е с размер съгласно ползваният от Вас хостинг план.