Какво е субдомейн / поддомейн (subdomain)

 

Субдомейн е домейн от трето ниво към Вашия основен домейн – пр. subdomain.domain.com.
Можете да създавате неограничен брой поддомейни към Вашия основен домейн, примерно:
site.domain.com,
shop.domain.com,
spisanie.domain.com и т.н.

На всеки поддомейн можете да качите отделен сайт, различен от основния, като търсачките третират всеки поддомейн като отделен адрес. Т.е. www.domain.com и site.domain.com от гледна точка на търсачките са два отделни сайта с различни (собствени) адреси, а не основен и дъщерен сайт.